داستان نمایشگاه مدکس و وودکس بهمن 1396 تهران چیست؟کابینت بانک

دستگاه های مکنده

1-36 از 38

معرفی و لزوم نصب دستگاه مکنده

Mdf از ذرات چوب یا فیبر که توسط رزین اوره – فرمالدئید بهم می چسبند, تهیه می شود. این محصول ممکـن اسـت کمی ذرات سمی فرمالدهید در شکل گازي منتشر نماید . میزان این انتشار با گذر عمر پنلها کمتر میشود . برش دستی یـا مکـانیکی یا فرایند سایش روي این محصول , تولید گرد و غبار چوب یا فیبرهاي سلولزي مینماید .گرد و غبار چوب تولیدي از ارهکاري , خراش یا ماشینکاري این محصـول ممکنـه باعـث خشـکی بینـی , تحریک , سرفه و سینوزیت گردد. گرد و غبار چوب بعنوان عاملی بالقوه براي سرطان توسط osha یا NTP مورد توجـه قـرار گرفته است . از طرفی انباشت تراشه های چوب و یا  mdf روی قطعه کار باعث کاهش سرعت و دقت می‌شود از این رو استفاده از سیستم مکنده مناسب برای دستگاه ها تراش و برش و لبه چسبانها مهم و حیاتی است. میزان سرعت مکش، حجم مکندگی و حجم کیسه های جمع آوری و همچنین مشخصات فنی موتور مکنده ها از اصلی ترین معیارهای خرید در این دستگاه ها هستند. در ادامه یک نمونه از این دستگاهها را به لحاظ فنی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

جدیدترین اتصالات دنیا در صنعت چوب
عضو کانال تلگرام وودینر شوید
مشاوره رایگان وودینر در خرید ماشین آلات