آنلاین سفارش دهید، در محل پرداخت کنید

کابینت بانک
وودی سرویس

CEHISA

معرفی شرکت CEHISA

CEHISA , International company engaged in the manufacture of machinery for the wood sector for over 50 years Specialized edge banding since 1968.

HISTORY
The version was founded in 1956 and producing machinery for woodworking.

As CEHISA version leader in the sector is renowned for the manufacture of machinery for machining the Panel and especially its edge banding , which has manufactured from the year 1968.

The version currently in its second generation , meeting in 2006 its fiftieth anniversary . Esta Effective Presence on five continents from 1975. Since then CEHISA one edge banding are reference in all markets where they are present.

قیمت محصولات شرکت CEHISA

این شرکت به علت تولید انواع مختلف ماشین آلات و همچنین تولید متنوع از مدل های دستگاه های مختلف دارای رنج قیمت های خاصی برای هر بخش و محصول می باشد.

سایت شرکت چیسا

عضو کانال تلگرام وودینر شوید
مشاوره رایگان وودینر در خرید ماشین آلات
کانال تلگرام وودی شاپ