آنلاین سفارش دهید، در محل پرداخت کنید

کابینت بانک
وودی سرویس

Freud Tools

معرفی شرکت Freud

Freud is one of the few manufacturers of cutting tool in the world that produces its own MicroGrain carbide with Titanium, called TiCo™, a combination of Titanium and Cobalt. By producing our own carbide, Freud has the unique ability to formulate each tool for each specific application, thereby maximizing the cutting life and performance of the tool.

Freud is the industry leader in innovation. Freud consistently evolves the market with new features that extends the life of the product while enhancing its performance. Some of these Freud exclusive features include: TiCo™ Hi-Density Carbide, Perma-SHIELD® Non-Stick Coating, Tri-Metal Brazing, and Quadra-Cut™ 4-Cutter design

قیمت محصولات شرکت Freud

این شرکت به علت تولید انواع مختلف ماشین آلات و همچنین تولید متنوع از مدل های دستگاه های مختلف دارای رنج قیمت های خاصی برای هر بخش و محصول می باشد.

عضو کانال تلگرام وودینر شوید
مشاوره رایگان وودینر در خرید ماشین آلات
کانال تلگرام وودی شاپ